Kinderwoud Kinderopvang


Kinderwoud Kinderopvang staat voor de combinatie van plezier en ontwikkeling. Onze missie is dan ook ‘Elke dag een mooie dag!’.

Kinderwoud Kinderopvang biedt:
▪ Kinderopvang (0-4 jaar)
▪ Peuteropvang (2-4 jaar)
▪ Buitenschoolse opvang (4-12 jaar)
▪ Gastouderopvang


Website

Over Kinderwoud

Bij Kinderwoud leert een kind speels en ongedwongen hoe het zich op latere leeftijd staande kan houden. Spelend leren, bewegen en gezonde voeding vormen hierin de basis. Deze elementen stimuleren namelijk de brein- en talentontwikkeling van kinderen. 80% van de hersenverbindingen wordt al voor het 6e levensjaar gelegd. In de leeftijd van 6 - 12 jaar verdiept zich dat tot talentontwikkeling. Deze wetenschap vindt Kinderwoud interessant en belangrijk om iets mee te doen, om samen met ouders, onderwijs en andere partners de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Al het goede dat een kind op jonge leeftijd krijgt aangereikt, is een verrijking voor de rest van zijn of haar leven. Kinderwoud is een stichting die al sinds de jaren ’70 werkzaam is in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk in Friesland. Met meer dan 80 opvanglocaties in Friesland én circa 250 gastouderadressen in Noord Nederland, is Kinderwoud een toonaangevende organisatie binnen de kinderopvang. Elke week verwelkomen we bijna 5.000 kinderen op onze kinderdagverblijven, peuteropvang, buitenschoolse opvang en bij onze gastouders.

Kinderopvang 0-4 jaar
Kinderwoud biedt opvang voor jongere kinderen van 0-4 jaar. In het dagelijks aanbod van Kinderwoud vormen spelend leren, bewegen en gezonde voeding de basis. Deze elementen stimuleren namelijk de brein- en talentontwikkeling van kinderen. Maar liefst 80% van de hersenverbindingen wordt al voor het 6e levensjaar gelegd. Deze wetenschap vindt Kinderwoud interessant en belangrijk om iets mee te doen, om samen met ouders, onderwijs en andere partners de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Lees meer over kinderopvang en aanmelden

Peuteropvang 2-4 jaar
Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal. Op de peuteropvang spelen en leren peuters met elkaar in een veilige vertrouwde omgeving. De activiteiten worden met zorg door onze pedagogisch medewerkers samengesteld. Daarbij maken ze gebruik van de VVE programma's Uk & Puk of Piramide. (VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie.) De rijke speelleeromgeving is spel- en taaluitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling en sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. Bovendien wordt een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. Lees meer over peuteropvang en aanmelden

Buitenschoolse opvang 4-12 jaar

Op de buitenschoolse opvang (BSO) van Kinderwoud komen kinderen tussen de 4 - 12 jaar. De buitenschoolse opvang is een prachtige opvang locatie waar kinderen zich op een leuke, speelse manier ontwikkelen. De activiteiten worden met zorg ontwikkeld. Door onze nauwe samenwerking met het onderwijs in Friesland is het mogelijk om activiteiten samen met hen af te stemmen. Kinderwoud biedt extra mogelijkheden op de buitenschoolse opvang. Zo is het in Heerenveen en Sneek mogelijk om zwemles te combineren met de buitenschoolse opvang, onze zogeheten ZwemBSO. Lees meer over BSO en aanmelden.

Gastouderopvang
Ben je op zoek naar een kleinschalige en flexibele vorm van kinderopvang voor jouw kind(eren)? Dan is gastouderopvang misschien iets voor jou! Het gastouderbureau van Kinderwoud biedt opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar door heel Friesland. De kinderen worden thuis bij de gastouder of in hun eigen huis opgevangen. Lees meer over gastouderopvang en aanmelden.

Brainwave: een kinderbrein is snel gevuld
Kwaliteit van kinderopvang begint bij ons met een geborgen sfeer, oog voor eigenheid en voldoende ruimte voor zelfontplooiing en ontwikkeling van kinderen. Specialistische kennis over het kinderbrein speelt echter een steeds belangrijker rol. We vinden het belangrijk om deze kennis toe te passen in ons dagelijks aanbod. Met Brainwave richten we ons op vier speerpunten; spelend leren, bewegen, muziek en gezonde voeding. Deze speerpunten zijn volledig geïntegreerd in ons kwalitatieve activiteitenprogramma. 
Lees meer over Brainwave